PAKETAT FAMILJARE

PAKETAT 1 MUAJ 6 MUAJ 12 MUAJ
Familjare START 30Mbps/4Mbps 1500 Lekë 7500 Lekë 15000 Lekë
Familjare MEDIUM 40Mbps/4Mbps 2000 Lekë 10000 Lekë 20000 Lekë
Familjare LARGE 50Mbps/4Mbps 2500 Lekë 12500 Lekë 25000 Lekë
Shënim:Të gjitha çmimet janë me TVSH, dhe "SHARE".
Në këto paketa nuk ka limit shkarkimi (Download/Upload).


PAKETAT BIZNES

PAKETAT 1 MUAJ 6 MUAJ 12 MUAJ
Biznes SMALL 50Mbps/5Mbps* 5000 Lekë 25000 Lekë 50000 Lekë
Biznes MEDIUM 70Mbps/5Mbps* 7000 Lekë 40000 Lekë 80000 Lekë
Biznes LARGE 90Mbps/10Mbps* 8500 Lekë 45000 Lekë 90000 Lekë
Shënim: Të gjitha paketat Biznes janë me IP të detikuar.
( * )Në paketat Biznes keni mundësi për të marrë IP Publike.
Nuk ka limit shkarkimi (Download/Upload).